Διεύθυνση

Τοποθεσία Φεστιβάλ

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Πειραιάς 185 33

Οργάνωση

Ιπποκράτους 2, 10672 Αθήνα

Τηλέφωνο

2103610265

2103622205

Fax

2103610276

Email

info@edpa.gr

Φόρμα επικοινωνίας: